Agenda NOVEMBER en DECEMBER

 

6 november           Schilpdag groep 7 & 8
7 november           Nationaal Schoolontbijt
15 november         NIO groep 8
17 november         Sint in Nederland
23 november         1e rapport mee
27 & 29 nov.           Rapport en KIJK! gesprekken groep 1 t/m 7

 

5 december            Sint op school
13 december          Adviesgesprekken groep 8 (lln. zijn vrij)
19 december          Kerstviering in de kerk / Kerstdiner/  Drankje & hapje in de aula                                        voor de ouders
20 & 21 dec.           Studiedagen team de kinderen zijn vrij