Agenda april

2 april                            2e Paasdag de school is dicht

3 april                            Studiedag team de kinderen zijn vrij 

6 april                            Theoretisch verkeersexamen groep 7

20 april                           Koningsspelen 2018

17 t/m 29 april               Cito eindtoets groep 8

25 april                           Oudergesprekken groep 1/2

26 april                           Kinderen vrij om 12.15 uur

27 april  t/m 13 mei       Meivakantie